(02.04.2017)


През 2016 г. Лайнс клуб „Видин” стартира проект за профилактика  и ранно откриване на проблеми със слуха при деца от 4-та група / шест годишни/  на детските градини във Видин. Тогава бяхя прегледани 94 деца.

                 Тази година продължихме проекта в останалите детски градини. Той се реализира със съдействието на Медицински университет гр. Плевен - клиника по УНГ и партньожрството на община Видин. Прегледите се  извършиха  на  на 30-ти  и 31-ви Март т.г

Изследването се нарича „Детска игрова аудиометрия”. Осъществява се посредством специална игра на таблет-компютър iPad, чрез специализирано приложение ShoeBox. ShoeBox притежава официален лиценз като медицинско устройство и одобрение за извършване на слухови тестове в Канада и САЩ (Class II medical device, деца Health Canada – License No. 93571, FDA – Listing No. D217697). Адаптирано е за България и е иновативно.

Бяхя прегледани 140 деца от съответната възрастова група в следните детски градини  и филиали: „Славейче” ; „Радост”;  "Зорница"; "Незабравка"; "Щастливо детство" ; "Русалка" ;"Синчец"; "Вида" .

Отклонения бяха установени при 9 деца, като  техните родители бяха информирани по подходящ начин и инструктирани за бъдещо лечебно и диагностично поведение.

Благодарности на Община Видин за партньорството.

Специални блатодарности на Директорите на детските градини, които се оказаха на висота като администратори,  предоставяйки отлична организация и партнирайки отлично на екипа.

Сърдечни  адмирации  и благодарности за д-р Атанасова и доц. Вълков от МУ Плевен , без чиято безвъзмездна помощ проекта не би бил реализиран.

Нека споменем и себе си, като клуб съфинансирал закупуването на апарата, идейно оформил проекта  и организирал престоя, транспорта и логистиката на екипа.


« Назад