(04.04.2017)


На основание чл. 31 и във връзка с чл.32 и чл.33 от Устава на Сдружение „Лайънс Клуб Видин“, Управителният съвет на Сдружение „Лайънс Клуб Видин“ свиква Годишно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 22 Април, Събота, от 15:00 часа в заседателната зала на фирма „Мура“ с адрес: гр.Видин, ул.Пейо Яворов №22

 

Общото отчетно-изборно събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на ЛК Видин за мандат 2016-2017 г.

2. Избор на Управителен съвет с мандат 2017 – 2018 г.

3. Избор на Президент за 2017-2018 г.

4. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват редовни членове на Лайънс Клуб Видин, които имат платен членски внос за 2016-2017 г. 

Плащането на членския внос може да бъде направено по банков път или на място, непосредствено преди началото на Общото събрание.

Видин, 04.04.2017 г.


« Назад